מסעדת Web3D

אם בשלב הסקיצה העיצובית עדיין לא קיים הטקסט הרלוונטי, לא מומלץ למקם טקסט
אמיתי אחר. הסיבה היא, כי בעת הצגת סקיצה עם טקסט אמיתי קריא, יתחיל הצופה לקרוא
אוטומטית את הטקסט, ואם תוכן הטקסט לא רלוונטי לעבודה המוצגת – הדבר יסיח את
דעתו מהעיצוב.

לא מומלץ למקם טקסט אמיתי אחר. הסיבה היא, כי בעת הצגת סקיצה עם טקסט אמיתי
קריא, יתחיל הצופה לקרוא אוטומטית את הטקסט, ואם תוכן הטקסט לא רלוונטי לעבודה
המוצגת – הדבר יסיח את דעתו מהעיצוב.

פריט 1

כאן יופיע פירוט של המנה, שימו לב כי עיצוב האייקונים של הפירטים לא כלול בעלות התבנית הבסיסית

פריט 2

כאן יופיע פירוט של המנה, שימו לב כי עיצוב האייקונים של הפירטים לא כלול בעלות התבנית הבסיסית

פריט 3

כאן יופיע פירוט של המנה, שימו לב כי עיצוב האייקונים של הפירטים לא כלול בעלות התבנית הבסיסית

פריט 4

כאן יופיע פירוט של המנה, שימו לב כי עיצוב האייקונים של הפירטים לא כלול בעלות התבנית הבסיסית

פריט 5

כאן יופיע פירוט של המנה, שימו לב כי עיצוב האייקונים של הפירטים לא כלול בעלות התבנית הבסיסית

פריט 6

כאן יופיע פירוט של המנה, שימו לב כי עיצוב האייקונים של הפירטים לא כלול בעלות התבנית הבסיסית